Maak kans op hele gave prijzen!

Vanaf 7 december in de bioscoop!

lijntje-rood

Van 11 t/m 27 november (2016) ontvang je bij aankoop van een milkshake een flyer met activatiecode. Vul de activatiecode in het invulveld hieronder in om mee te kunnen doen aan de actie.

Vul daarna de rest van je gegevens en het antwoord op de prijsvraag in en maak kans op een van deze hele gave prijzen! 

(Gegevens worden uitsluitend door FEBO Beheer BV gebruikt)

Maak kans op een van deze hele gave prijzen! 

8 x 4 kaarten voor de exclusieve voorpremière op woensdagmiddag 30 november 2016

10 x 4 bioscoopkaartjes

15 x een Mees Kees pakket: dvd, 2 bioscoopkaartjes en een handtekeningenkaart.

Voorwaarden

 1. De winactie ter promotie van Mees Kees Langs de lijn, hierna te noemen de “Actie”, wordt georganiseerd door FEBO Beheer B.V. (“Organisator”), Processorstraat 21, 10033 NZ te Amsterdam.
 2. De Actie is geldig van vrijdag 11 november 2016 tot en met zondag 27 november 2016, 23:59 uur (hierna te noemen: “Actieperiode”).Deelname aan deze actie is mogelijk door aankoop van tenminste één FEBO Milkhshake naar keuzen, voorzien van een actieflyer. Op de achterzijde van deze flyer staat een unieke activatiecode. Per unieke activatiecode kan men één keer deelnemen aan de Actie.
 3. De met de Actie te winnen prijs bestaat uit: 8 x 4 kaartjes voor de exclusieve voorpremière op woensdagmiddag 30 november 2016, 10 x 4 bioscoopkaartjes, 15 x Mees Kees pakket; dvd, 2 bioscoopkaartjes en een handtekeningenkaart;
 4. De actiecommunicatie verwijst de deelnemers naar de actiewebsite. Met het invoeren van de unieke activatiecode, naam, adres, e-mailadres, geboortedatum en antwoord op de prijsvraag op de actiesite www.febo.nl/meeskees, maakt de deelnemer kans op 1 van de onder punt 3. genoemde prijzen. Het invoeren van uw unieke activatiecode via de website kan t/m zondag 27 november 2016, 23:59 uur.
 5. Op 2 momenten (zie artikel 6.) zal op onpartijdige wijze uit het bestand met deelnemers die aan de actievoorwaarden voldoen, de winnaars worden getrokken. De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gesteld op het door hem of haar opgegeven e-mailadres. De winnaar heeft 3 dagen de tijd om te reageren. Mocht de winnaar niet reageren binnen deze periode, vervalt het recht op de Prijs en behoudt Organisator het recht om een andere winnaar te selecteren (onder dezelfde voorwaarden). Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 6. De winnaars van de voorpremierekaarten worden op dinsdag 22 november getrokken. De winnaars van de bioscoopkaarten en Mees Kees pakketten worden op maandag 28 november getrokken. 
 7. Deelnemer dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn en woonachtig te zijn in Nederland. Deelname aan de Actie staat open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen van 18 jaar en ouder, die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats, waar zij als bewoner staan ingeschreven. Deelnemers tussen 12 en 18 jaar dienen goedkeuring van hun ouder, voogd of wettelijke vertegenwoordiger te verkrijgen alvorens aan de actie mee te (kunnen) doen. Desgevraagd dient schriftelijk te worden aangetoond dat deze toestemming is gegeven.
 8. De Deelnemer dient, indien hier naar gevraagd wordt, juiste en volledige gegevens te verstrekken. Onjuiste of onvolledige gegevens leiden tot ongeldige deelname.
 9. Organisator behoudt zich het recht voor Deelnemers direct en zonder nadere motivering uit te sluiten o.a. bij (verdenking van) fraude.
 10. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Organisator, evenals een ieder die op directe of indirecte wijze in organisatorische zin betrokken is bij deze actie, alle personen onder de 12 jaar en personen die niet in Nederland woonachtig zijn.
 11. Onvolledige reacties en reacties die na de Actieperiode binnenkomen, zijn uitgesloten van deelname. De database van Organisator is leidend. Over de inhoud en uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
 12. De waarde van de Prijs wordt niet uitgekeerd in contanten en het recht op de prijs kan niet worden overdragen aan derden.
 13. De prijs wordt ter beschikking gesteld door Entertainment One te Hilversum.
 14. Organisator kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de Actie wijzigen of aanpassen. Dit zal bekend gemaakt worden via https://www.febo.nl/meeskees.
 15. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden alleen gebruikt door FEBO Beheer B.V. en worden niet verstrekt aan derden.
 16. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Organisator.
 17. Voor vragen en/of klachten over de Actie kan contact opgenomen worden met de Organisator per email via: info@febo.nl.
 18. Organisator draagt zorg voor eventueel verschuldigde kansspelbelasting.
 19. Door invulling en verzending van de gegevens geeft de Deelnemer aan bekend te zijn met deze actievoorwaarden en gaat Deelnemer automatisch akkoord met deze Actievoorwaarden.
 20. De Organisator heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen om deze Actie zonder problemen te laten verlopen. Indien deze Actie desondanks tijdelijk onderbroken of eventueel stopgezet moet worden, dan neemt de Organisator uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben deelnemers aan deze Actie geen recht op schadevergoeding. Met betrekking tot de deelname aan deze Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de Deelnemer af van iedere rechtsvordering tegen partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de Organisator. Organisator en de door het bedrijf ingeschakelde derde partijen zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie.
 21. Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gewijzigde Gedragscode Kansspelen van 1 januari 2014.
 22. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.